Migrationsrätt

Migrationsrätt är ett samlingsbegrepp på det område inom juridiken som behandlar rätten för en utländsk medborgare att befinna sig i Sverige. Vid vissa frågor inom migrationsrätten kan sökanden erhålla ett offentligt biträde. Biträdet hjälper den sökanden med kommunikationen med Migrationsverket och eventuellt domstolen.

 

AB Advokatbyrån Bäverbrandt kan via Migrationsverket eller på begäran av den sökande bli förordnad som offentligt biträde.

Uppehållstillstånd, Migrationsrätt