Arv

Vid någons bortgång blir en rad juridiska frågor aktuella. Sådana frågor är bland annat hur kvarlåtenskapen ska fördelas samt vilka lagliga rättigheter arvingarna har.

 

Genom att upprätta ett testamente hjälper AB Advokatbyrån Bäverbrandt dig att planera inför hur din egendom ska fördelas vid din bortgång.

 

Har du förlorat någon i din närhet kan vi hjälpa dig med följande;

Bouppteckning
Arvskifte
Tvist kring förskott på arv
Laglottsanspråk