Brottmål

AB Advokatbyrån Bäverbrandt kan i egenskap av offentlig försvarare eller privat försvarare företräda dig som är misstänkt för brott.

 

Som målsägandebiträde företräder AB Advokatbyrån Bäverbrandt även dig som har blivit utsatt för brott. Ett målsägandebiträde hjälper dig bland annat med att yrka skadestånd för de skador som du har lidit på grund av det brott som du har utsatts för.

Brottmål