Advokat

Agneta Bäverbrandt

Advokat/Socionom

Agneta Bäverbrandt är byråns grundare. Sedan starten 2005 har hon ägnat mycket tid åt att få verksamheten att hålla en hög kompetensnivå och ett gott rykte. Agneta avlade sin jurist kandidat examen vid Stockholms universitet. Därefter har hon arbetat på olika advokatbyråer.

 

Agneta har gedigen utbildning med både jurist och socionom examen
 från Sthlms universitet..

Tidigare har hon tjänstgjort på Socialstyrelsen samt Rikspolisstyrelsen 
och även arbetat som socionom.Handlägger även Notarius Publicus.
 

Språkkunskaper: Svenska/Engelska
E-post: agneta@baverbrandt.se

Mobil: 070-553 29 47
Tele:08213760

 

 

 

 


 

Agneta Bäverbrandt