Arvode

Många tror att det alltid är förenat med stora kostnader att anlita en jurist eller en advokat. Vid många typer av tvister kan man dock få hjälp med den större delen av kostnaderna. Vid ett första möte med dig går vi igenom de olika alternativen för att hitta den bästa lösningen för dig.
 
Som klient hos oss hjälper vi dig att ansökan om rättsskydd eller rättshjälp.

Rättsskydd

Rättsskydd söks i din hemförsäkring. Rättsskyddet omfattar de flesta tvister. Försäkringsbolaget står då för merparten av de ombudskostnader som kan uppstå. Vanligen har man en självrisk på mellan 20-25 % beroende på vilket försäkringsbolag man har. 

Rättshjälp

Skulle du av någon anledning inte ha rätt till rättsskydd hjälper vi dig att istället söka rättshjälp. Det är då staten som står för merparten av dina ombudskostnader. Beviljas du rättshjälp ligger självrisken mellan 2-40 %, beroende på din inkomst och ekonomiska situation.