Barn

När en familj splittras uppstår ofta diskussioner om vem barnet ska bo hos och även om hur omfattande umgänge som barnet ska ha med den förälder som det inte ska bo hos. Även oenighet kan uppstå när olika juridiska beslut ska fattas runt barnet.

 

Huvudprincipen är att ett barn ska ha rätt till samma ekonomiska standard hos båda sina föräldrar. Detta oavsett vilken av föräldrarna som barnet bor hos. Den som inte har barnet boende hos sig ska därför betala underhåll.

 

AB Advokatbyrån Bäverbrandt är särskilt specialiserade på tvister som uppstår i och med separationer och vi hjälper dig med de problem som kan uppstå.