Äktenskap

Skillnaden mellan att vara sambo och att vara gift är att man som gift har ett mer omfattande rättsligt skydd än vad man har som sambo.

 

En skillnad mellan att vara sambo och att vara gift är giftorätten. Som gift har man i huvudregel giftorätt i varandras egendom. Det innebär att man har rätt till hälften var av värdet på boets alla tillgångar efter avdrag för skulder. Giftorätten omfattar även egendom som man har skaffat innan äktenskapet.

 

Giftorätten omsätts vid dödsfall eller om äktenskapet löses upp på grund av skilsmässa. Under äktenskapet kan giftorätten aktualiseras om makarna begär bodelning.

 

AB Advokatbyrån Bäverbrandt kan hjälpa er med följande;

Äktenskapsförord
Inbördes testamente
Bodelning under äktenskapet
Gåva till maka /make
Äktenskapsskillnad
Underhåll till maka / make
Bodelning på grund av äktenskapsskillnad
Bodelningsförrättare

Äktenskap