Föreläsningar

AB Advokatbyrån Bäverbrandt erbjuder regelbundet föreläsningar inför bl.a. kvinnojourer och olika föreningar. Föreläsningarnas innehåll och tid anpassas efter önskemål från dem som ska delta. Föreläsningarna hålls för såväl mindre som större grupper.

 

De ämnen som föreläsningarna hanterar är de som inbegrips i advokatbyråns kompetensområde.

 

Ta gärna kontakt med oss om Ni vill att vi ska komma och föreläsa om något speciellt område för Er.